انتقال پوریا وحیدیان به زندان رجایی شهر

زندان رجایی شهر

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ یکشنبه ۷  دی ماه ۹۹؛ پوریا وحیدیان، زندانی سیاسی سابق با پایان مراحل بازجویی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. وی در تاریخ اول آذرماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل شده بود. اتهام پوریا وحیدیان همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام (سازمان […]