سهیل عربی: رنج بینوایان، گنج ستمگران

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – دوشنبه ۷ مهر ۹۹، سهیل عربی، زندانی عقیدتی که به تازگی از زندان فشافویه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده و در بند قرنطینه ی آن زندان نگهداری می شود، در پیامی صوتی که پیشتر از درون زندان فشافویه برای ریسمان ارسال کرده است، از کسب درآمدهای فرامیلیاردی […]