هم سلولی با مادر

روز سی ام آبانماه، روز جهانی کودک نام گرفته است؛ روزِ موجودات بی گناهی که تقریبا در همه جای دنیا از بالاترین حقوق اجتماعی و مدنی برخوردارند. اما در ایران، بعضی از این کودکان فقط به خاطر خانواده ای که در آن به دنیا آمده اند، حقوق شان نقض می شود. از جمله کودکانی که […]