احضار سعدالله و رحیم ساسانی به دادگاه کیفری

سعدالله و رحیم ساسانی

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ شنبه ۱۳ دی‌ماه ۹۹؛ سعدالله و رحیم ساسانی، دو فعال مدنی آذری با دریافت ابلاغیه‌های جداگانه به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر تبریز احضار شدند. رحیم ساسانی و سعدالله ساسانی که ۲۶ تیرماه، مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در شهر تبریز بازداشت شدند پس از گذشت دو هفته با تودیع […]