فاطمه سپهری: «ما از جمهوری اسلامی بیزاریم»

فاطمه سپهری

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – شنبه ۱۷ آبان ۹۹؛ فاطمه سپهری، خواهر زندانی سیاسی محمدحسین سپهری و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ در گفتگویی اختصاصی با ریسمان ضمن اعتراض به ممنوعیت ملاقات با برادرش دست کم تا آذرماه امسال، از هموطنان خود در دنیا خواست که صدایش باشند و در راستای محکوم کردن جمهوری اسلامی […]

محمدحسین سپهری: بیش از ده نفر مرا بشدت کتک زدند

محمد حسین سپهری

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان – شنبه ۱۷ آبان ۹۹؛ محمد حسین سپهری زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ در پیامی از درون زندان، خبر از اعتصاب غذا و دارو از روز سه شنبه بیستم آبانماه را داد. وی که قصد دارد از طریق وکیل خود شکایتش را پیگیری […]