احضار «شادمان بنی بشر» جهت تحمل حبس

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان- پنجشنبه ۱۷ مهر ۹۹، شادمان بنی بشر فعال محیط زیست ساکن سنندج با دریافت ابلاغیه‌ایی از سوی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج جهت سپری کردن حبس ۶ ماهه خود فراخوانده شد. شادمان بنی بشر در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۸، توسط نیروهای اداره اطلاعات به اتهام «تبلیغ علیه نظام» […]