پروازی که به مقصد نرسید اما مقصود شد …

یادداشت های تحریریه

از پرواز تا سقوط! پرنده‌ای که زمین می‌خورد و از قفس زمین رها می‌شود! مسافرانی که به مقصد بی‌نهایت سفر کردند تا برای همیشه آسمانی باشند! و خورد و پیری که در آتش خود خواسته اهریمن، ناخواسته سوختند و سیمرغ شدند! فرزندی که دست در دستان مادر داد اما پدر دیگر او را نبوسید… و […]

فاجعه سقوط؛ رنج بی پایان در گمنامی

سالگرد سقوط پرواز اوکراین

در آستانه سالگرد فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، به یاد تمام خانواده هایی که هیچ گاه از پاسخی جمهوری اسلامی نگرفتند و در ابهام قتل عزیزانشان به سوگ نشستند.