اجرای حکم سه زندانی سنی مذهب در زندان مشهد

حکم اعدام

پایگاه اطلاع رسانی ریسمان ـ پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه ۹۹؛ احکام اعدام حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش زندانیان سنی مذهب در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد.  اجرای ناگهانی حکم اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفت که خانواده آنان از ملاقات آخر محروم بوده‌اند.  حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی […]