گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

مرگهای مشکوک در زندان

مرگ های مشکوک زندان (بخش چهارم)

مرگ های سیستماتیک و خاموش در زندان های جمهوری اسلامی هنوز هم از میان زندانیان سیاسی در محبس قربانی می گیرد و نظامی که مدعی

کارزار شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی؛ محمدحسین سپهری

پیام محمدحسین سپهری معلم بازنشسته، از امضا کنندگان بیانیه موسوم به گروه ۱۴ و فعال سیاسی  محبوس در زندان وکیل آباد مشهد پیرامون «کارزار شمارش معکوس آزادی زندانیان سیاسی».

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار