گفتگو

گزارش های خبری سازمان های بین المللی ویژه

مرگهای مشکوک در زندان

مرگ های مشکوک زندان (بخش چهارم)

مرگ های سیستماتیک و خاموش در زندان های جمهوری اسلامی هنوز هم از میان زندانیان سیاسی در محبس قربانی می گیرد و نظامی که مدعی

کارزار شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی؛ عبدالرسول مرتضوی

عبدالرسول مرتضوی؛

جانباز، عضو سابق سپاه پاسداران و از امضا کنندگان نامه ی موسوم به بیانیه گروه ۱۴ که در حال حاضر محبوس در زندان اوین می باشد.

پخش ویدیو

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

آخرین اخبار